Adfintax

Gewoon Goed Advies

Gemak abonnement

Bij het abonnement Gemak nemen wij u veel werk uit handen voor een vaste prijs, zodat u zicht kunt richten op uw ondernemingsactiviteiten. Samengevat bestaan de werkzaamheden dan uit:


- Verwerken van de financiële administratie

- Verzorgen van de periodieke aangiften omzetbelasting

- Samenstellen van de jaarrekening(en)

- Opstellen van de suppletie aangifte omzetbelasting

- Opstellen van de publicatiestukken voor de Kamer van Koophandel (indien van toepassing)

- Opstellen van de notulen van de Algemene vergadering van aandeelhouders (indien van toepassing)

- Opstellen van de aangifte vennootschapsbelasting (indien van toepassing)

- Opstellen van de aangifte(n) inkomstenbelasting

- Jaarlijkse check op toeslagen (exclusief eventuele wijzigingen)

- Bespreking van de samengestelde en/of opgestelde stukken